Hari/Tanggal        : Sabtu, 6 Oktober 2017

Tempat                   :  Ruang 4-11

Waktu                     :  12.30 – selesai

Agenda                   :  Rapat Hima-Maksi

1.       Dihadiri oleh 13 Mahasiswa perkalan tiap angkatan

2.       Rapat Student Gathering

Tempat: Tawang Mangu

Pelaksanaan: setelah UAS (Januari)

3.       Kuliah Umum (Interdiciplinary Sharing)

Pelaksanaan : November

Kepengurusan semester 2 & 3

4.       Pembentukan pengurus Hima – Maksi

Tahun Ajaran 2017/2018 Gasal

Ketua : Ervina

Wakil Ketua: Endah

Sekretaris: Dimas & Tika

Bendahara: Anik & Rahma

Perlengkapan: Najib

Tahun Ajaran 2017/2018 Ganjil

Ketua : Tika

Wakil Ketua: Jundi

Sekretaris: Mareta & Evi

Bendahara: Rahma

Perlengkapan: Najib