Tahun Ajaran 2017/2018 Gasal

Ketua : Ervina Yenni P

Wakil Ketua: Endah Tri Susilowati

Sekretaris: Dimas & Tika Yuniastuti

Bendahara: Anik Nurmala & Rahma C.P

Perlengkapan: Najib

Tahun Ajaran 2017/2018 Ganjil

Ketua : Tika Yuniastuti

Wakil Ketua: Jundi

Sekretaris: Mareta & Evi Dewi K

Bendahara: Rahma Cahayaning P

Perlengkapan: Najib